Príroda nikdy nespí. Gardenmajster vám udržuje okolie.

Karol Maurer

Údržba zelene

01

Mulčovanie, kosenie, vertikutácia zelených plôch, parkov a mestských častí.

Komunálne služby - Gardenmajster

Zakladanie trávnikových plôch

02

Vyrovnanie terénu, skultúrnenie pôdneho povrchu pochovaním nevhodných kameňov. Verejné priestranstvá, okolo parkovísk, obchodných centier, okolo novovzniknutých obytných domov.

Údržba krajníc

03
Čistenie priekop a krajníc pri cestách tretej triedy, obecných komunikácií, parkov a chodníkov.

Zimná údržba

04

Udržujte priestor pre svojich zákazníkov. V prípade nedostatku priestoru neželaný sneh zhrnieme, naložíme a vyvezieme z objektu.