Rozhodnutia ovplyvňujú výsledok.

Znalosť problematiky, zverenej techniky. Prístup k práci je hlavným kľúčom výsledku.

Karol Maurer

Údržba futbalových ihrísk, parkov, mestských častí. Realizujeme stavby záhrad až po hranicu pozemku vrátane plotov a brán. V zimnom období údržba parkovísk, čerpacích staníc, zásobovacích plôch a chodníkov.