Športujte, manažujte, cestujte.
Sústreďte sa na to podstatné, na svoju prácu. Gardenmajster vám zatiaľ udržiava ihrisko.

Karol Maurer

Plsť zavadzia.

Údržba sa začína s tým správnym náradím.

Vertikutácia

01
gardenmajster - Trávna plsť

Odumretá trávna plsť, ktorá:

Vertikutácia ihrísk -
prerezávanie trávnika

Odstraňuje odumretú trávnu plsť, burinu a mach. Tým sa ku koreňom voľnejšie dostáva kyslík, lepšie účinkuje hnojenie a závlaha. Vytvorí sa priestor pre odnoženie a zahustenie trávy inými slovami, rozvoj novej zdravej trávy. Ihrisko sa dostane do lepšej kondície.

Komunálne služby - Gardenmajster

Pieskovanie

je základom

starostlivosti.

Sústreďme sa na to podstatné: na hraciu plochu.

Pieskovanie

02

Štuplovanie

Nástroj Verti-Drain vyberá drobné štuple zo zeme. Vytvorí nespočetné vertikálne kanáliky, hlboké 10 až 15 cm.

Aplikácia piesku na hraciu plochu.

gardenmajster - metličkovanie

Metličkovaním zapracuvávame piesok do jamiek vzniknutých po aerifikácii v pôdnom profile.

Silná hustá tráva

Proces zlepšuje priesak vody, živín a vzduchu ku koreňom. Proces umožní trávniku mať hlbšie a hustejšie korene. Trávnik je lepšie živený, tým silný a zdravý.

Aerifikácia

je klúčová.

Robíme na ihriskách, aby hráči boli úspešní a hrdí.

Aerifikácia

03

Večný problém futbalových trávnikov je tvrdé zhutnené podložie

Pravidelná aktivita na trávniku zhutňuje povrch ihriska.

V komprimovanom povrchu, tráva sa cíti ako v betóne, má drobný koreňový systém, následkom čoho je tráva slabá, preto chorľavá.

Aerifikácia

Zlepšuje priesak vody, živín a vzduchu. Trávniku sa umožní mať hlbšie hustejšie korene. Trávnik je lepšie živený, tým silný a zdravý.

Podkop

Úroveň prednastaveného podkopu zabezpečí veľkosť aj horizontálnych prasklín v zemi. Ihrisko sa stane nadýchanejšie.

Verti-Drain

gardenmajster - Prevzdušnenie trávnika

Silná, zdravá a

odolná tráva.

Ako dostať vodu a živiny priamo ku koreňom.

Aerifikácia - Prerezanie trávnika

04

Tráva sa dusí.

V komprimovanom povrchu, tráva sa cíti ako v betóne, má drobný koreňový systém, následkom čoho je tráva slabá, preto chorľavá.

Verti-Quake - prerezanie trávnika

V princípe je to tiež aerifikácia. Zlepšuje
priesak vody, živín a vzduchu. Trávniku
sa umožní mať hlbšie hustejšie korene.
Trávnik je lepšie živený, tým silný a zdravý.

Verti-Quake

Trávnik

na prvom

mieste.

S púpavou a dievčatami sme sa hrali na lúke, dnes trénujeme na ihrisku.

Postreky

05

Proti agresívnym nepriateľom

Pesticídy, herbicídy, fungicídy. Postrek v boji proti chorobám, škodcom a burinám. Širokospektrálny rozsah je základom účinnej ochrany.

Odstránenie dvojkličnolistových burín – ďatelina, púpava, skorocel, sedmikráska a iné.

Vlhčiace činidlá

Udržanie a správna distribúcia vody v pôdnom profile je hlavným cieľom vlhčiacich činidiel.

Ak vysichá trávnik napriek dostatku vlahy:
Pozostatky rastlín a bikarbonáty aplikované hnojiva obaľujú pôdne častice a blokujú pôry, čím vznikajú hydrofóbne pôdne podmienky. (znemožní prienik vody do pôdy)

Suché miesta v trávniku kurírujeme aplikáciou vlhčiacich činidiel za cieľom hydratovať koreňové zóny a udržovať vodu v pôdnom profile.

Preventívna aplikácia predchádza vzniku vysušených miest na hracej ploche.

Rozmnožujme

a omladzujme.

Kvalitná a perfektná hracia plocha.

Výsev

06

Omladzovať trávnik je nevyhnutné, ak je o trávnik pravidelne starané.

Neustále kosenie zamedzuje tráve vypustiť klas a prirodzene sa vlastným osivom omladiť.

Našou úlohou je, ak chceme dosiahnuť-udržať perfektný trávnik, pravidelne dosievať.

V opačnom prípade trávnik starne a na vznikajúcich voľných plochách sa usídli burina.

Dosev trávného semena na ihriská

Poskytujeme osivá s vysokými
osivárskými parametrami.

Požadovaný herný povrch dosiahneme s osivami v požadovanom druhovom, ale aj odrodovom zložení.

Pokosiť a

nepoškodiť.

Šetrne k mladej tráve.

Kosenie

07

Klasické kosiace zariadenie a jej nevýhody

Sekajú hrubým železným nožom, väčšinou tupým a trhajú mladú slabú trávu aj s koreňmi.
Vytvárajú podtlak na zber zkosenej trávy. Podtlak berie so sebou všetko ľahké, vrátane vysiatého osiva.

Automower kosí denne, berie z trávy pravidelne malilinký kúsok, kosí šetrne tenkými čepielkami. Odsenuté mikro čiastočky ostávajú v trávniku ako hnojivo

Po výseve novej trávy, šetrné kosenie navyšuje percento úspechu zakorenenia. Vďaka dvom Husqvarna automower EPOS 550 vieme čerstvo zasiatym ihriskám poskytnúť kosenie na 2-3 týždne.