Športujte, manažujte, cestujte.
Sústreďte sa na to podstatné, na svoju prácu. Gardenmajster vám zatiaľ udržiava ihrisko.

Karol Maurer

Výstavba futbalových ihrísk

Na vlnách futbalu.

Vyrovnajme ihrisko pre nové futbalové generácie.

Výstavba

01

Ihriská socializmu čoraz viac zaostávajú za štandardmi 21 storočia.

Rekonštrukcia hracej plochy.

Piesočnatý podklad, ideálne podmienky pre trávnik. Zarovnané, vyspadované ihrisko podľa moderných štandardov.

Perfektný trávnik =

radosť trénovať, radosť vyhrávať,
radosť sledovať.

Voda,

existencia

života

Doprajme, zároveň neplytvajme.

Závlaha

02
gardenmajster - Závlahový systém na futbalové ihriská 3

V dôsledku tepelný šok, oslabenie trávnika, choroby trávy ale aj zaburinenie odolnejšími porastami.

Závlahový systém je nevyhnutnosťou pre udržanie požadovanej kvality ihriska.

Závlahové systémy s umelou inteligenciou

Inštalujeme plne automatické závlahové systémy. Sensor Rainolve spúšťa zavlaženie ihriska na základe tepelných a svetelných údajov, hodnôt z družíc predpovede počasia a podľa vlhkosti ovzdušia, pôdy.